פורטל נפגעי רשלנות רפואית ונזקי הגוף

שיתוק על שם ארב עקב רשלנות רפואית בלידה

מאת: עו"ד אבי לוטן

בת"א (באר שבע) 1128/03 א.א נ' שירותי בריאות כללית הוגשה תביעת פיצויים בטענה כי רשלנות רפואית גרמה ללידתו של התובע עם שיתוק על שם ארב (erb).

ביום 15/09/94 בשעה 20:00 נתקבלה האם לחדר הקבלה של חדר הלידה במרכז הרפואי סורוקה על ידי המיילדת. האם הגיעה ללידתה השמינית בשבוע ה-38.4 להריונה (כלומר, לאחר 38 שבועות ו-4 ימי הריון) ללא מעקב טרום לידתי.
בשעה 20:07 נבדקה האם על ידי אחות, אשר בדקה סוכר בשתן וקיבלה ממצא שלילי. האחות לא בדקה אצטון בשתן.
בשעה 20:30 נבדקה האם שוב על ידי מיילדת. בשעה 20:58 ביצע הרופא את בדיקתו היחידה של האם לפני הלידה עצמה.
הבדיקה בוצעה באמצעות האולטרסאונד, מהלך שאינו חלק מן הרוטינה בחדר הלידה. זאת בעקבות העובדה, שהאם הגיעה לבית החולים ללא כל מעקב הריוני מקדים, דבר, אשר לכשעצמו מגדיר את היולדת כבעלת סיכון גבוה. לאמור, תוך השימוש באולטרסאונד שלל הרופא את קיומם של מומים גסים, כגון העדר התפחות המוח או הידרוצפלוס, שמגדיל את הראש, ובירר שאין ריבוי עוברים. לפי הרופא המטפל, הוא העריך את משקל העובר קלינית.
בשעה 22:00 חוברה האם למוניטור. בשעה 22:10 צוואר הרחם נמחק לחלוטין. הפתיחה היתה גמורה והחל השלב השני של הלידה. הלידה עצמה ארכה 5 דקות.

התינוק נולד בשעה 22:15. לאחר לידת הראש נכלאו הכתפיים. הרופאים נקטו בתמרונים, כדי לשחררן, קודם בשיטת מק רוברטס (הרמת רגלי האם בכיפוף תוך הפעלת לחץ סופראפובי, דבר שלא צלח. בוצעה אפיזיטומיה (חתך הרקמות הרכות) וניסה הרופא לסובב את הכתף הקדמית לאחור. גם ניסיון זה נכשל. לבסוף, החדיר הרופא את כף ידו לנרתיק מאחור, החזיק בזרוע האחורית של העובר, חילץ את האחורית ולאחריה את הכתף הקדמית.

התינוק אשר מוגדר כתינוק מקרוזומי (מעל 4000 גרם), נולד במשקל 4,795 גרם עם שיתוק ע"ש "ארב" בידו הימנית. האם היתה סכרתית ולילוד היתה רמה נמוכה של סוכר, כך שניתן לו עירוי של גלוקוזה.

ביהמ"ש קבע שהאם לא היתה יולדת רגילה, כשנתקבלה לחדר הקבלה של חדר הלידה ביום 15/09/94 בשעה 20:00 לערך. הרי, לא היה כל מעקב הריוני לגביה על אף פי שהיתה בשבוע ה-38 להריונה.
כפי שהעיד בעצמו הרופא המטפל, כשאישה מגיעה לבית החולים ללדת ללא מעקב הריוני, מהווה נתון זה כשלעצמו אישור להריון בסיכון גבוה. ברם, אין זה הסיכון היחיד, שנטמן בהריון זה. האם ילדה כבר שבע פעמים. גם הולדנות היא מקור לסיכון בהריון.
בנוסף, הכיר הרופא המטפל בעובדה, שישנו סיכון בהריון, כשמדובר באישה שמנה. לבסוף, בבדיקת האולטרסאונד, אשר הרופא כן ביצע, הוא הבחין ב"ריבוי מי שפיר ניכר". גם ריבוי מי שפיר הוא סימן אזהרה לסיכון בלידה, שהרי הוא מחשיד בסכרת הריונית.
ואם לא די באחד מסימני האזהרה הללו, הרי אצל האם חברו ארבעתם (העדר מעקב טרום לידתי, ולדנות, אישה שמנה וריבוי מי שפיר ניכר) יחדיו.

ביהמ"ש לא השתכנע שמבחינת הציוד אי אפשר היה לבצע את הערכת משקל העובר. הרי, בוצעה בציוד זה סריקת מערכות העובר, כדי לשלול מומים גסים, בדיקה אשר החל מן השבוע ה-30 אינה קלה לביצוע כלל ועיקר. כפי שמכשיר האולטרסאונד הספציפי הספיק לצרכי גילוי מומים גסים, לפי התרשמות ביהמ"ש ממכלול הראיות, המכשיר היה מספיק גם להערכת משקל העובר.

לסיכום הממצאים עד עתה, היתה חשיבות רבה בנתון הריבוי הניכר של מי השפיר, שנצפה על ידי הרופא המטפל. תוך השימוש באולטרסאונד הוא שלל את האפשרות, שמי השפיר המרובים נבעו ממומים גסים או מריבוי עוברים. היה זה חשוב שישלול גם את האפשרות של סכרת הריונית, שמלווה בעובר מקרוזומי או שיעריך את גודל העובר, כדי לוודא שאינו עובר מקרוזומי.

בנסיבות המקרה שלפנינו אילו היה הרופא מעריך את משקל העובר באולטרסאונד, אפילו היתה סטייה של 10% בתוצאות ההערכה, היה הוא יודע, שהעובר מקרוזומי. אפילו היה הרופא תוהה, מדוע קיימת סתירה בין הממצא בהערכת המשקל הקלינית לממצא בהערכת המשקל הסונוגרפית, הזהירות הסבירה המתבקשת בנסיבות העניין היתה מחייבת את ניהול הלידה בניתוח קיסרי. הרי, הסיכון לכליאת כתפיים גובר, כשהעובר מקרוזומי.

לסיכום, לאחר היפוך נטל ההוכחה לא הרימה הנתבעת את הנטל להוכיח היעדר רשלנות. כאמור, גם אלמלא היפוך נטל ההוכחה, על פי התרשמות ביהמ"ש מן הראיות, היה נקבע שהתובעים הוכיחו כדבעי את רשלנות הנתבעת. הכל כמתואר לעיל.

ובאשר לטענת הנתבעת, כי עצם אי השתלבותה של האם במעקב הריוני מהווה רשלנות תורמת ואשם מכריע, קבע ביהמ"ש כי אין מזהים את מעשי או מחדלי ההורה עם הקטין.

אשר לקשר הסיבתי, קבע ביהמ"ש שבמקרה הזה אילו היו מבצעים ניתוח קיסרי הסבירות היא גבוהה מאוד שהיה נמנע השיתוק.

ביהמ"ש קיבל את התביעה בגין רשלנות רפואית והעריך את נכותו הרפואית הצמיתה המשוקללת בשיעור 28%. ביהמ"ש חייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,185,923 ₪.

לגולשי הפורטל עומד ייעוץ ראשוני באמצעות עו"ד אבי לוטן המייצג מקרים קשים של רשלנות רפואית. פניה ישירה לעו"ד לוטן: 054-7930927. טל': 03-6916555, דוא"ל:lotanlaw@gmail.com